Lasersko jetkanje

Lasersko jetkanje, koristi se za selektivno taljenje i uklanjanje boje sa određenih područja gornjeg sloja. Kada se boja ukloni, pozadinsko osvjetljenje će osvijetliti tastaturu u tom području.

Važno je napomenuti da su tastature od silikonske gume često laserski urezane kako bi se pojačali efekti pozadinskog osvjetljenja. Lasersko graviranje djeluje samo ako tastatura od silikonske gume ima pozadinsko osvjetljenje. Bez pozadinskog osvjetljenja, laserski urezano područje ili područja neće biti osvijetljeni. Nisu sve tastature od silikonske gume sa pozadinskim osvetljenjem laserski urezane, ali sve ili većina laserski graviranih tastatura od silikonske gume imaju pozadinsko osvetljenje.

Prednosti

 Jasne slike i fine linije

 Visoka efikasnost

 Ekološki prihvatljiv

 Kontakt visoke boje

 Nema potrebe za drugim bojenjem

Visoka sigurnost i pouzdanost

SAZNAJTE VIŠE O NAŠOJ KOMPANIJI